• Tư vấn: 0981.669.996
 • Hỗ trợ trực tuyến 
  STT Hỗ trợ viên Yahoo Skype Số máy lẻ
  1 Tư Vấn 1 Tư Vấn 1 Chat Skype 0313502050
  2 Tư Vấn 2 Tư Vấn 2 Chat Skype 0988872245
  3 Tư Vấn 3 Tư Vấn 3 Chat Skype 0981669996
 • Tin nổi bật

Trục cao su

 
 • KM
  Trục cao su 05A
  15.000VND
  Trục cao su 05A
  Trục cao su 05A
  Mô tả tóm tắt:
  Dòng: Linh kiện máy in
  Mã : Trục cao su 05A
  Dùng cho hộp mực 05A/80A
  Xuất xứ: China
  Giao hàng: Miễn phí Hải Phòng
  Liên hệ  0981.669,996
 • KM
  Trục cao su 49a
  70.000VND
  Trục cao su 49a
  Trục cao su 49a
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục cao su 49A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 1160/LE, 1320/n/nw/t/tn, 3390

  Số bản in:  2.500  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Trục cao su 24a
  100.000VND
  Trục cao su 24a
  Trục cao su 24a
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục cao su 24A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 1150

  Số bản in:  4.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Trục cao su 42a
  90.000VND
  Trục cao su 42a
  Trục cao su 42a
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục cao su 42A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 4240n, 4250/N/DTN/DTNSL/TN, 4350/N/TN/DTN/dtnsl

  Số bản in:  20.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Trục cao su 43X
  110.000VND
  Trục cao su 43X
  Trục cao su 43X
  Mô tả tóm tắt:

   Mã Hàng : Trục sạc 43X

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 9040/HNF/dn/n,  9000/L MFP

  Số bản in:  30.000  trang

 • KM
  Trục cao su 10A
  110.000VND
  Trục cao su 10A
  Trục cao su 10A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục cao su 10A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 2300/L/n/d/dn/dtn

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Trục cao su 27A
  110.000VND
  Trục cao su 27A
  Trục cao su 27A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục cao su 27A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 4000/n/SE/T/TN, 4050/N/T/TN/DN/SE/USB-Mac

  Số bản in:  6.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Trục cao su 39A
  110.000VND
  Trục cao su 39A
  Trục cao su 39A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục sạc 39A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 4300/n/tn/dtn/dtns/dtnsl

  Số bản in:  18.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Trục cao su 64A
  160.000VND
  Trục cao su 64A
  Trục cao su 64A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục sạc 64A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet P4014n, 4015n/tn/x,  4515x/tn

  Số bản in:  10.000 trang

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Trục cao su 16A
  160.000VND
  Trục cao su 16A
  Trục cao su 16A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục sạc 16A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 5200/L/n/tn/dtn

  Số bản in:  12.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Trục cao su 35A
  80.000VND
  Trục cao su 35A
  Trục cao su 35A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : trục cao su 35A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet P1005, 1006

  Số bản in:  2.500  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

 • KM
  Trục cao su 13A
  80.000VND
  Trục cao su 13A
  Trục cao su 13A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục CAO SU 13A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 1300/n/xi

  Số bản in:  2.500  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

 • KM
  Trục cao su 51A
  100.000VND
  Trục cao su 51A
  Trục cao su 51A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục cao su 51A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet P3005/d/dn/n/x, M3027/x, M3035/sx MFP

  Số bản in:  6.500  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

 • KM
  Trục cao su 53A
  100.000VND
  Trục cao su 53A
  Trục cao su 53A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục Cao su 53A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet P2015/d/dn/n/x, P3000 Seiten

  Số bản in:  3.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

 • KM
  Trục cao su 70A
  100.000VND
  Trục cao su 70A
  Trục cao su 70A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục sạc 70A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet M5050, M5035/x/xs

  Số bản in:  1.5000  trang

 • KM
  Trục cao su 11A
  90.000VND
  Trục cao su 11A
  Trục cao su 11A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục sạc 11A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 2420/d/dn/n, 2430/n/tn/dtn

  Số bản in:  6.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

 • KM
  Trục cao su 29X
  90.000VND
  Trục cao su 29X
  Trục cao su 29X
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục cao su 29X

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 5000/N/GN/DN, 5100/SE/LE/TN/DTN

  Số bản in:  10.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

 • KM
  Trục cao su 92A
  90.000VND
  Trục cao su 92A
  Trục cao su 92A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục cao su 92A

  Dùng cho máy in : HP laser 1100/A/XI/ASE/AXI, 3200/SE/M

  Số bản in:  2.500  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

 • KM
  Trục cao su 96A
  80.000VND
  Trục cao su 96A
  Trục cao su 96A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục sạc 96A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 2000, 2100/M/SE/tn/d/XI, 2200/dn/DSE/dt/dtn

  Số bản in:  4.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

 • KM
  Trục cao su 12A
  70.000VND
  Trục cao su 12A
  Trục cao su 12A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục sạc 12A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022/n/nw, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1319F

  Số bản in:  2.500  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

 • KM
  Trục cao su 61A
  100.000VND
  Trục cao su 61A
  Trục cao su 61A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục sạc 61A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 4100/n/tn/dtn/MFP, 4000, 4050

  Số bản in:  6.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Trục cao su 38A
  100.000VND
  Trục cao su 38A
  Trục cao su 38A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục cao su 38A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 4200/n/tn/dtn/dtns/dtnsl

  Số bản in:  12.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Trục cao su 15A
  100.000VND
  Trục cao su 15A
  Trục cao su 15A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục cao su 15A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 1000, 1005, 1200/n/SE, 1220/SE, 3300, 3320nMFP/MFP,  3380

  Số bản in:  2.500  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Trục cao su 36A
  100.000VND
  Trục cao su 36A
  Trục cao su 36A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục cao su 36A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet P1505, 1505n, M1120, M1522n MFD, M1522nf MFD

  Số bản in:  2.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Trục cao su 88A
  100.000VND
  Trục cao su 88A
  Trục cao su 88A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục sạc 88A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 1007, 1008

  Số bản in:  1.500  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Trục cao su 45A- cao áp 45a
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Trục sạc 45A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet M4345/x/xm/xs/MFP

  Số bản in:  18.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Máy photocopy Toshiba...
  12.800.000VND
  16.000.000VND
  -20%
  Máy photocopy Toshiba...
  Máy photocopy Toshiba...
  Mô tả tóm tắt:

  Máy Photocopy kỹ thuật số, Laser trắng đen

  Bộ tự động nạp và đảo 2 mặt bản gốc (ARDF)

  Bộ tự động đảo mặt bản sao (Duplex)

  Khổ...

 • KM
  MÁY IN LASER ĐEN TRẮNG...
  Mô tả tóm tắt:
  Tốc độ in: 30 trang/phút (A4)
  In đảo hai mặt tự động: Có sẵn
  In qua mạng : Có Sẵn
  Độ phân giải của Canon Lbp 251DW : 2400 x 600 dpi sử dụng công nghệ cải tiến độ...
 • KM
  Máy in RICOH SP 150SU...
  Mô tả tóm tắt:
  Tên máy in: Máy in Ricoh SP 150 SU
  Loại máy in: Đa năng: In - Copy - Scan
  Khổ giấy in: A4
  Tốc độ in: 22 trang/phút
  Độ phân giải: maximum (1,200 x 600...
 • KM
  Mực đổ VHG8 140g
  Mô tả tóm tắt:
  Mực VHG8 là dòng mực được công ty Việt Số Hóa bán có chất lượng tốt. 
  Mực đổ siêu mịn dùng cho các dòng máy thông dụng. Đặc biệt phù hợp cho cartridge của máy in tốc độ cao như :...
 • KM
  ĐIỀU HÒA LG 1 CHIỀU...
  Mô tả tóm tắt:
   Kiểu 2 khối - 1 chiều lạnh
  - Công suất lạnh : 18000BTU
  - Phạm vi làm lạnh: 30m2
  - Điện năng tiêu thụ : 1780 W
  - Ga R22
  - Tính năng :Làm lạnh nhanh
  - Dàn...
 • Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây