• Tư vấn: 0981.669.996
 • Hỗ trợ trực tuyến 
  STT Hỗ trợ viên Yahoo Skype Số máy lẻ
  1 Tư Vấn 1 Tư Vấn 1 Chat Skype 0313502050
  2 Tư Vấn 2 Tư Vấn 2 Chat Skype 0988872245
  3 Tư Vấn 3 Tư Vấn 3 Chat Skype 0981669996
 • Tin nổi bật

Gạt máy in

 
 • KM
  Gạt mực Ricoh SP112
  Mô tả tóm tắt:
  Dòng: Linh kiện máy in
  Mã gạt: Gạt mực Ricoh SP 112
  Loại linh kiện: Linh kiện rời
  Xuất xứ: China
  Giao hàng: Miễn phí Hải Phòng( với đơn hàng > 5 cái)
  Ghi chú:  Giá trên chưa bao gồm chí phí dịch vụ
  Gọi mua online: 0981.669.996
 • KM
  Gạt mực 45A
  70.000VND
  Gạt mực 45A
  Gạt mực 45A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 45A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet M4345/x/xm/xs/MFP

  Số bản in:  18.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 96A
  70.000VND
  Gạt mực 96A
  Gạt mực 96A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 96A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 2000, 2100/M/SE/tn/d/XI, 2200/dn/DSE/dt/dtn

  Số bản in:  4.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 10A
  70.000VND
  Gạt mực 10A
  Gạt mực 10A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 10A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 2300/L/n/d/dn/dtn

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 15A
  70.000VND
  Gạt mực 15A
  Gạt mực 15A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 15A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 1000, 1005, 1200/n/SE, 1220/SE, 3300, 3320nMFP/MFP,  3380

  Số bản in:  2.500  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 24A
  100.000VND
  Gạt mực 24A
  Gạt mực 24A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 24A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 1150

  Số bản in:  4.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 42A
  100.000VND
  Gạt mực 42A
  Gạt mực 42A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 42A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 4240n, 4250/N/DTN/DTNSL/TN, 4350/N/TN/DTN/dtnsl

  Số bản in:  20.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 43X
  100.000VND
  Gạt mực 43X
  Gạt mực 43X
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 43X

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 9040/HNF/dn/n,  9000/L MFP

  Số bản in:  30.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 53A
  100.000VND
  Gạt mực 53A
  Gạt mực 53A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 53A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet P2015/d/dn/n/x, P3000 Seiten

  Số bản in:  3.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 27A
  100.000VND
  Gạt mực 27A
  Gạt mực 27A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 27A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 4000/n/SE/T/TN, 4050/N/T/TN/DN/SE/USB-Mac

  Số bản in:  6.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 39A
  100.000VND
  Gạt mực 39A
  Gạt mực 39A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 39A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 4300/n/tn/dtn/dtns/dtnsl

  Số bản in:  18.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 29X
  80.000VND
  Gạt mực 29X
  Gạt mực 29X
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 29X

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 5000/N/GN/DN, 5100/SE/LE/TN/DTN

  Số bản in:  10.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 38A
  80.000VND
  Gạt mực 38A
  Gạt mực 38A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 38A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 4200/n/tn/dtn/dtns/dtnsl

  Số bản in:  12.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 13A
  80.000VND
  Gạt mực 13A
  Gạt mực 13A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 13A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 1300/n/xi

  Số bản in:  2.500  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 12A
  50.000VND
  Gạt mực 12A
  Gạt mực 12A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 12A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022/n/nư, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1319F

  Số bản in:  2.500  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 49A
  50.000VND
  Gạt mực 49A
  Gạt mực 49A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 49A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 1160/LE, 1320/n/nw/t/tn, 3390

  Số bản in:  2.500  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 70A
  70.000VND
  Gạt mực 70A
  Gạt mực 70A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 70A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet M5050, M5035/x/xs

  Số bản in:  1.5000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 11A
  70.000VND
  Gạt mực 11A
  Gạt mực 11A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 11A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 2420/d/dn/n, 2430/n/tn/dtn

  Số bản in:  6.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 92A
  70.000VND
  Gạt mực 92A
  Gạt mực 92A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 92A

  Dùng cho máy in : HP laser 1100/A/XI/ASE/AXI, 3200/SE/M

  Số bản in:  2.500  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 64A
  100.000VND
  Gạt mực 64A
  Gạt mực 64A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 64A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet P4014n, 4015n/tn/x,  4515x/tn

  Số bản in:  10.000 trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 61A
  100.000VND
  Gạt mực 61A
  Gạt mực 61A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 61A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 4100/n/tn/dtn/MFP, 4000, 4050

  Số bản in:  6.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 16A
  160.000VND
  Gạt mực 16A
  Gạt mực 16A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 16A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 5200/L/n/tn/dtn

  Số bản in:  12.000  trang

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 36A
  80.000VND
  Gạt mực 36A
  Gạt mực 36A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 36A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet P1505, 1505n, M1120, M1522n MFD, M1522nf MFD

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng

 • KM
  Gạt mực 88A
  80.000VND
  Gạt mực 88A
  Gạt mực 88A
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Hàng : Gạt mực 88A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet 1007, 1008

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng.

 • KM
  Gạt mực 35A
  50.000VND
  Gạt mực 35A
  Gạt mực 35A
  Mô tả tóm tắt:

   Mã Hàng : Gạt mực 35A

  Dùng cho máy in : HP laser Jet P1005, 1006

  Xuất xứ: HP

  Bảo hành: công ty

  - Giao hàng: Miễn phí trong phạm vi nội thành Hải Phòng.

 • KM
  Máy photocopy Toshiba...
  12.800.000VND
  16.000.000VND
  -20%
  Máy photocopy Toshiba...
  Máy photocopy Toshiba...
  Mô tả tóm tắt:

  Máy Photocopy kỹ thuật số, Laser trắng đen

  Bộ tự động nạp và đảo 2 mặt bản gốc (ARDF)

  Bộ tự động đảo mặt bản sao (Duplex)

  Khổ...

 • KM
  MÁY IN LASER ĐEN TRẮNG...
  Mô tả tóm tắt:
  Tốc độ in: 30 trang/phút (A4)
  In đảo hai mặt tự động: Có sẵn
  In qua mạng : Có Sẵn
  Độ phân giải của Canon Lbp 251DW : 2400 x 600 dpi sử dụng công nghệ cải tiến độ...
 • KM
  Máy in RICOH SP 150SU...
  Mô tả tóm tắt:
  Tên máy in: Máy in Ricoh SP 150 SU
  Loại máy in: Đa năng: In - Copy - Scan
  Khổ giấy in: A4
  Tốc độ in: 22 trang/phút
  Độ phân giải: maximum (1,200 x 600...
 • KM
  Mực đổ VHG8 140g
  Mô tả tóm tắt:
  Mực VHG8 là dòng mực được công ty Việt Số Hóa bán có chất lượng tốt. 
  Mực đổ siêu mịn dùng cho các dòng máy thông dụng. Đặc biệt phù hợp cho cartridge của máy in tốc độ cao như :...
 • KM
  ĐIỀU HÒA LG 1 CHIỀU...
  Mô tả tóm tắt:
   Kiểu 2 khối - 1 chiều lạnh
  - Công suất lạnh : 18000BTU
  - Phạm vi làm lạnh: 30m2
  - Điện năng tiêu thụ : 1780 W
  - Ga R22
  - Tính năng :Làm lạnh nhanh
  - Dàn...
 • Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây